מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות –אתר הילדים SpaceIL

עמותת ספייס איי אל, ע"ר 580536894 ("העמותה") הינה עמותה ללא כוונת רווח והיא מנהלת ומפעילה את האתר תחת הדומיין www.kids.spaceil.com ("האתר"). האתר מיועד לילדים החל מגיל 8 ("המשתמשים" או "המשתמש"). הפרטיות של המשתמשים חשובה לנו. אנו מכבדים ומעריכים את הפרטיות של המידע האישי של המשתמשים באתר לרבות כתובת דוא"ל או פרופיל Facebook או חשבון מדיה חברתית אחר המתקבל באמצעות האתר או כל מידע מזהה אחר (להלן "מידע אישי"). מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן ("מדיניות הפרטיות") היא להודיע ולהסביר באופן כללי כיצד נאסוף את המידע האישי ומה נעשה עימו. בשימוש באתר, המשתמש מעיד על הסכמתו להיות מחויב למדיניות פרטיות זו. מדיניות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

ככל שהינך מתחת לגיל 18, השימוש באתר כפוף לקבלת אישור ההורה או האפוטרופוס שלך ועליך לקבל את רשות הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך לפני כל שימוש באתר או לפני מסירת כל מידע אישי. באמצעות שימושך באתר הינך מצהיר ומאשר כי אישור ההורה או האפוטרופוס כאמור הושג על ידך והינך מורשה על ידו להשתמש באתר לרבות פתיחת חשבון משתמש.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מידע הנאסף באתר

במהלך הזנת פרטי המשתמש במקומות הייעודיים לכך באתר ("צור קשר"/ ,"הזמנת הרצאות"), מידע אישי ייאסף וישמר בידי העמותה לרבות שם וכתובת דוא"ל ופרטים נוספים אחרים ככל שהמשתמש יזין באופן אקטיבי. הנך מודע ומסכים שפרטי מידע אשר ימסרו על ידך ייאספו ויישמרו בחזקת העמותה. לא חלה עליך חובה חוקית למסור כל מידע אלינו, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

 במהלך השימוש באתר, ייתכן שייאסף וישמר בידי העמותה מידע אחר באופן אוטומטי, כגון: מידע שהדפדפן של המשתמש מעביר לכל אתר אינטרנט אליו המשתמש נכנס, כגון: כתובת IP, מידע על הדפדפן (סוג, שפה וכו'), מערכת ההפעלה, תאריך ושעה בהם נכנס המשתמש לאתר אינטרנט, מיקום המשתמש וכתובת אתר האינטרנט שבו פורסם הקישור לכניסה לאתר.

 השימוש במידע הנאסף

 העמותה לא תמכור, תסחור או תשכיר את המידע האישי לצדדים שלישיים אלא אם כן המשתמש יסכים לכך מפורשות. השימוש במידע אישי על ידי העמותה נעשה למטרות הבאות:

 • ליצור קשר עם המשתמשים;
 • לאכוף את ההסכם;
 • לעמוד בהוראות כל דין ולסייע לכל רשות מוסמכת בכל מקרה בו העמותה סבורה ששיתוף הפעולה עם רשות כאמור הינו מחויב על-פי דין או עומד באמות-המידה המשפטיות המקובלות;
 • למנוע הונאות, שימוש לרעה, הפרת זכויות קנייניות, גניבת זהות וביצוען של פעולות בלתי חוקיות אחרות באמצעות האתר;
 • לנקוט בכל פעולה נחוצה במקרה של סכסוך או הליך משפטי מכל סוג בין משתמש לבין העמותה או בין משתמש לבין צד שלישי בקשר עם האתר;
 • לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני, ב-SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על פעולות שבוצעו על ידך במערכת, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על העמותה ובין אם מידע שהעמותה תקבל לצורך משלוח ממפרסמים אחרים. על ידי קבלת תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות של האתר הנך מסכים מפורשות לקבל הודעות כאמור. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לעמותה. שים לב שאנחנו שומרים על זכותנו לשלוח לך הודעות הקשורות לשירות, כגון הודעות מנהליות, הקשורות לחשבון שלך ללא מתן לך אפשרות לסרב לקבל אותן ללא ביטול של חשבונך.
 • לכל מטרה אחרת הנקובה בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.

אנחנו עשויים להעביר את המידע שלך ל:

 • חברות הקשורות אלינו, או לספקים ו/או קבלני משנה, כגון ספקים שאוספים, מעבדים ו/או מאחסנים מידע עבורנו. אנו נדרוש מהחברות הקשורות אלנו, מהספקים ו/או מקבלני המשנה לפעול על פי נוהלינו להגנה על הפרטיות.
 • שותפים עסקיים איתם אנו עשויים להציע במשותף מוצרים או שירותים, או שמוצריהם או  שירותיהם יוצעו באתר שלנו. תוכל לדעת מתי צד שלישי קשור בהצעה של מוצר או שירות כששמו יופיע בהצעה, לבד או יחד עם שמנו. אם תבחר להשתמש במוצרים או בשירותים אלה, אנו עשויים לשתף מידע אודותיך, כולל המידע האישי שלך, עם אותם השותפים. שים לב שאיננו שולטים בנוהלי הפרטיות של השותפים העסקיים הללו. אם אינך מעוניין עוד לאפשר לצד שלישי להשתמש במידע שלך, צור קשר עם צד שלישי זה.
 • הפניה לאתרי אינטרנט אחרים. אם הופנית לאתר זה מאתר אחר (לדוגמה, באמצעות קישור), אנו עשויים לשתף מידע מסוים אודותיך עם האתר המפנה. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שהפנה אותך לאתר שלנו. בנוסף, כאשר אתה עובר לאתר של השותפים שלנו דרך קישור מהאתר שלנו, אנו מספקים לשותף זה מזהה ייחודי, כך שהוא ידע שהופנית אליו מהאתר שלנו. מזהה ייחודי זה לא יכיל את המידע האישי שלך.

בנוסף, ייתכן שדרך ניתוח של כל המידע שאנחנו נאסוף או נקבל, כולל מידע לגבי המשתמשים, אנו עשויים ליצור מידע סטטיסטי אודות מגוון רחב של משתמשים (להלן: "מידע סטטיסטי"). מידע סטטיסטי עוזר לנו בהבנת מגמות וצרכים של המשתמשים בכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שנוכל להתאים שרותים ומוצרים קיימים לצרכים של המשתמשים. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא נקשר אותו למידע אישי. ייתכן והעמותה תשתף מידע סטטיסטי עם צדדים שלישיים כגון Google Analytics ולצרכים מסחריים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 שיתופים

כשאתה משתף את המידע שלך באתרי המדיה החברתית המידע הזה הופך לפומבי והוא לא ייחשב למידע אישי על ידינו. יש להיזהר כשאתה מגלה כל מידע, לרבות מידע אישי, בדרכים הללו, מכיוון שאין לדעת למי תהיה גישה למידע הזה ומה הוא יעשה בו.

גילוי על פי חוק

במקרה בו העמותה תידרש לגלות מידע אישי או כל מידע אחר על פי חוק, למשל על ידי צו בית משפט או בהתאם לרגולציה מסוימת, העמותה תגלה מידע זה. מדיניות העמותה היא לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, ולכן היא תחשוף מידע ככל שתידרש לכך כאמור לעיל.

 הגנת העמותה ומשתמשי האתר

 ייתכן שהעמותה תגלה מידע אישי או כל מידע אחר שקשור לעניין, במקרה בו, לשיקול דעתה הבלעדי, יש צורך להגן על האתר, על הזכויות או הנכסים של העמותה או זכויותיהם של צדדים שלישיים במקרה בו יש לה סיבה סבירה להאמין שגילוי מידע כאמור הוא הכרחי כדי לזהות, למצוא או לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מי שהפר את מדיניות הפרטיות (בין בכוונה ובין שלא בכוונה) או תנאי השימוש וגרם לנזק, למשתמש או לכל מי שעלול להיפגע מהפרה כאמור. שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמשים לגילוי מידע על המשתמשים לרשויות אכיפת החוק, תחת שיקול דעתה הבלעדי של העמותה, ככל שהעמותה מאמינה שגילוי כזה נצרך וראוי.

ספקי שירות חיצוניים

העמותה נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים (להלן "ספקי השירות החיצוניים"). ייתכן ומידע אישי יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים. ספקי השירות החיצוניים יהיו מנועים מלהשתמש במידע האישי למטרות שאינן נתינת השירותים לעמותה, ויידרשו לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות למידע האישי. ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט השונים מאזור השיפוט של המשתמשים. כל ספקי השירות יהיו כפופים לחובות אי-גילוי ואי-שימוש. למרות זאת, ייתכן ובחלק מהמדינות ישנן רמות של הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינתך. אנחנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו הכוללים את המידע שלך אם נמכור את הפעילות שלנו או חלק ממנה והרוכשת תהיה כפופה לתנאי מדיניות זו. בהעבירך אלינו מידע אישי הנך מסכים במפורש להעברות המידע כמפורט לעיל, לרבות העברות מחוץ למדינת מושבך.

אתרי אינטרנט, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים

חלקים מסוימים באתר מפנים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת העמותה העשויים להכיל /cookies כגון;  Third Party cookies, Bacon /Cookies (ראה סעיף  (Cookiesשים לב כי העמותה איננה מנהלת את האתרים החיצוניים האלה והם אינם נמצאים באחריות העמותה. שימושך בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.

Cookies

Cookies (להלן "קוקי’ס") אלו קבצים המושתלים בדיסק הקשיח של המשתמש על ידי אתר שאליו הוא נכנס (בקובץ זה נשמר "פרופיל" אישי של המשתמש והרגליו באינטרנט, אינפורמציה המשמשת להכרת הצרכן וצרכיו ומשמשת בין היתר להתאמה אישית). אנו ממליצים להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לקבל קוקי’ס או שיודיע כאשר קוקי’ס נשלחו למחשב. בנוסף, באפשרות המשתמשים למחוק קוקי’ס כרצונם, אולם ייתכן שחלק מהתכנים באתר לא יעבדו כראוי במידה וקוקי’ס יוסרו.

 אבטחה

 למען הסר ספק, מובהר כי העמותה מבצעת מאמצים סבירים להגנת המידע הנאסף באתר וחשבונות המשתמשים באתר, אולם אין זה אפשרי שכל המידע הנאסף וחשבונות המשתמשים באתר יהיו מוגנים באופן מוחלט. העמותה אינה מתחייבת שהאתר על מרכיביו, לרבות אמצעי התקשורת יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 עיון ותיקון של המידע

 אנחנו מאפשרים לך לגשת למידע שמסרת תוך כדי הרשמה ולתקן את המידע או את הטעויות בו. כדי לדרוש לעיין במידע שלך, נא לפנות אלינו בכתובת הבאה: Education@spaceil.com. אנחנו נאחסן את המידע שלך כל עוד החשבון שלך פעיל או ככל שצריך כדי לספק לך את השירותים. אם ברצונך לבטל את החשבון או לדרוש שלא נשתמש במידע אודותיך, נא לפנות אלינו בכתובת לעיל. אנחנו נשמור על המידע שלך ככל שצריך כדי למלא לאחר החובות החוקיות שלנו, כדי לישב סכסוכים או כדי לאכוף את החוזים שלנו.

עדכונים

 אנחנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת – אנחנו ממליצים לחזור וקרוא אותה מעת לעת.

 שאלות

 המשתמשים רשאים להפנות את שאלותיהם בנוגע למדיניות הפרטיות של העמותה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Education@spaceil.com.

 מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בספטמבר 2017.

 עיצוב: DVIVO | בנייה: Alice Eitan

צרו קשר:

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות